Dodatkowe OC lekarza – czy jest kosztem podatkowym?

Prawo medyczne

19Sie

Wykonywanie zabiegów medycznych wiąże się zawsze z ryzykiem spowodowania szkody na osobie pacjenta w postaci uszczerbku na jego zdrowiu. Lekarz, wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za potencjalne szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Lekarz może również rozszerzyć zakres obowiązkowego ubezpieczenia i zwiększyć kwotę ubezpieczenia, jeśli, np. wykonuje zabiegi szczególnie skomplikowane, generujące bardzo wysokie ryzyko odszkodowawcze po jego stronie.

Wydatki poniesione na zakup obowiązkowego, ale i dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza za szkody powstałe przy wykonywaniu czynności zawodowych, przed skutkami ewentualnych roszczeń pacjentów, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Artykuł 22 ust.1 przedmiotowej ustawy stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W związku z tym, stwierdzić należy, że zawarcie umowy ubezpieczenia OC lekarza, zarówno w obowiązkowym zakresie (określonym w art. 25 ustawy o działalności leczniczej), ale także w zakresie szerszym i na wyższą kwotę ubezpieczenia, stanowi realne działanie zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów. Nadto wskazać należy, że tego rodzaju wydatki nie zostały także ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów, określonym w art. 23 ustawy o PIT.

Wobec powyższego, składki z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej można zaliczyć do kosztów uzyskiwania przychodów i odnosi się to również do składek na ubezpieczenie dobrowolne, a w tym zakresie potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2020 r., o którą zwrócił się lekarz specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Analizując powyższe należy również stwierdzić, że posiadanie dobrowolnie wyższego niż obowiązkowe ubezpieczenia OC lekarza, zwiększa nie tylko bezpieczeństwo lekarza, ale także pacjenta.

Potrzebujesz pomocy?

Karolina Listopadzka

radca prawny

[email protected] +48 668 201 535

Mogą Cię zainteresować

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Nagranie webinaru „Błąd medyczny – definicje, odpowiedzialność, odszkodowanie – nie tylko dla lekarzy”

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?

Jak zatrudnić lekarza z Ukrainy?
wszystkie wpisy