FIDIC

Warunki Kontraktowe dla Budowy – poruszamy się w nich płynnie

Warunki Kontraktowe FIDIC opisują przebieg inwestycji budowlanych, opartych na wzajemnych obowiązkach i relacjach zamawiającego jako inwestora, wykonawcy jako realizującego budowę oraz inżyniera kontraktu jako administratora przedsięwzięcia.

Oferujemy

Uniwersalne i powszechnie stosowane w robotach budowlanych standardy, które pomożemy zrozumieć. Choć w przypadku kontraktów realizowanych w oparciu o warunki FIDIC trzeba pracować na  wzorcach, my nie działamy szablonowo – zawsze bierzemy pod uwagę wymogi niezbędne z punktu widzenia specyfiki danego kontraktu.

Co zyskujesz?

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, czy wykonawcą lub podwykonawcą, potrafimy zapewnić Tobie spokój w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

Konkrety

  • wsparcie w ułożeniu wzajemnych stosunków stron z wykorzystaniem Wzorców Kontraktowych FIDIC,
  • przygotowanie umowy o roboty budowlane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC,
  • opracowywanie roszczeń kontraktowych zgodnie z trybem zawartym w procedurach FIDIC,
  • opiniowanie złożonych roszczeń,
  • prowadzenie korespondencji z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
  • doradztwo w zakresie możliwości odstąpienia od kontraktu.

Porozmawiaj z ekspertem

Monika Jakubowska

radca prawny

+48 502 187 744