Karolina Listopadzka

radca prawny

carol 1

bio

Sumienna, konsekwentna i dociekliwa. Radca prawny nie z przypadku, a ze stopniowo realizowanego planu.

Na co dzień, w przeważającej części, zajmuję się szerokim spektrum spraw klientów indywidualnych z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego (przede wszystkim rozwody, sprawy dotyczące dzieci – kontakty, alimenty, władza rodzicielska, sprawy o ubezwłasnowolnienie) czy też z zakresu prawa pracy.

Specjalizuję się również w sprawach z zakresu prawa medycznego (włącznie ze sporami sądowymi), zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy oraz podmiotów leczniczych. Z zespołem współpracuję w procesie rejestracji podmiotów leczniczych.

Mam kilkuletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotu leczniczego, współdziałałam w tym zakresie z zespołem radców prawnych szpitala.

Przeprowadzam klientów przez proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (m.in. z OC), zarówno w postępowaniach likwidacyjnych szkody przed ubezpieczycielem, jak i na dalszym, sądowym etapie.

Klientów kancelarii wspieram także w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, ale również w zakresie umów dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe, od analizy umowy, poprzez negocjacje, aż do zawarcia umowy w ostatecznym kształcie.

Ponadto lubię sprawy dotyczące nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych, ale także z zakresu prawa autorskiego czy ochrony danych osobowych.

Wraz z zespołem radców prawnych naszej kancelarii współprowadzę także bieżącą, wszechstronną obsługę prawną klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jestem prawnikiem procesowym – reprezentuję klientów w sporach sądowych, zawsze z pełnym zaangażowaniem w każdą sprawę, dążąc do realizacji praw i interesów klienta.

Różnorodność spraw pozwala mi odnaleźć się w rozmaitych sytuacjach tak, aby doradzić, poszukać odpowiedzi i rozwiązań na pojawiające się zagadnienia i problemy prawne klientów.

Prywatnie fanka aktywności fizycznej, dobrej muzyki i seriali,  a także mody i gotowania. Jak tylko czas pozwala, podróżuję 😊