Polski Ład – część druga – koniec ukrytej dywidendy

Polski Ład

03Sie

Nasz ukochany ustawodawca, jak to sam opisuje, uszczelnia system podatkowy poprzez rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie. Drobna zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej updop) spowoduje, że dla wielu spółek z o.o. (i innych podmiotów płacących CIT) od 1 stycznia 2022 roku świat zacznie wyglądać zupełnie inaczej.

Chodzi o dodanie do art. 16 updop zawierającego katalog wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu punktu 15b:

zrzut ekranu 2021 08 03 175519

Nie wiem co ma być po ostatnim „lub” ale to nieistotne (chyba). Wprowadzenie tej zmiany uzasadnione jest w ten sposób:

Wprowadza się odrębne regulacje mające przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. ukrytej dywidendy.

W przypadku wypłaty dywidendy podatnik nie ma możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu.

Dochodzi do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą. Ukryta dywidenda może przybierać różne formy:

  • płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • transakcje o nierynkowym charakterze,
  • nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,
  • użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które pierwotnie należały do podatnika.

W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

Spróbuję to przetłumaczyć na język polski.

Obecnie wielu naszych klientów działa w strukturze, w której są wspólnikami spółki kapitałowej wynajmując/wydzierżawiając do tej spółki nieruchomości/urządzenia będące ich własnością, a nie własnością spółki. Podobnie rzecz się ma ze świadczonymi przez wspólników na rzecz „swoich” spółek usługami.

Na chwilę obecną powyższe koszty ponoszone przez spółkę stanowią jej koszty uzyskania przychodu. To właśnie się zmieni po wejściu w życie zmian zawartych w pakiecie Polskiego Ładu.

Koszty tego typu nie będą już mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu spółki chyba, że spełnione zostaną wskazane w ustawie warunki:

  • tego typu świadczenie będzie miało rynkową wartość lub
  • nie spowoduje powstania straty w rozumieniu przepisów o rachunkowości w danym roku obrotowym

Takie rozwiązanie nikomu nie przypadnie do gustu. Chyba, że się mylę.

Mogą Cię zainteresować

26Kwi

Najnowsze orzeczenie SN w sprawie franków. Co orzekł Sąd Najwyższy i jakie to ma konsekwencje dla frankowiczów?

Najnowsze orzeczenie SN w sprawie franków. Co orzekł Sąd Najwyższy i jakie to ma konsekwencje dla frankowiczów?

19Kwi

Kredyt frankowy – od czego zacząć walkę z bankiem?

Kredyt frankowy – od czego zacząć walkę z bankiem?
wszystkie wpisy